Matavfallsortering

Styrelsen vill tacka alla som sköter matsorteringen, vi uppmärksammade i senaste årsredovisningen att kostnaden sjunkit rejält för vår sophämtning. ”Keep up the …

Avgiftshöjning 2018

Avgiftshöjning 2018. Som tidigare aviserat så kommer avgiftshöjningen från 2018 vara 5 %. Höjningen motiveras av kostnaden av balkongerna samt reparation av taken, …