Dipart

Styrelsen kommer återuppta garantibesiktningarna av balkonger så fort nya datum är bokade. Information om besiktningsdatum annonseras i anslagstavlorna. Avisering kommer ske i postfacken till de lägenheter där besiktningsmannen vill komma in och titta på balkongerna.

Datum för garantibesiktning av tak kommer nu också bokas, information om datum annonseras i anslagstavlorna.

Felanmälningsblanketten – Balkonger och Tak (Dipart)

Blankett – Felanmälan Balkonger