Currently browsing

Page 4

Felanmälan enligt Stadgarna

Fel som föreningen står för enligt Stadgarna Husets och förenigens fasta egendom Toalettstolens vattencistern Byte av packning runt kranar i kök och …

Matavfallsortering

Styrelsen vill tacka alla som sköter matsorteringen, vi uppmärksammade i senaste årsredovisningen att kostnaden sjunkit rejält för vår sophämtning. “Keep up the …

Handikappsparkering

Nya regler för föreningens handikappsparkeringar från och med den 13 november. (Nya skyltar kommer sättas upp) “Parkering för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd …