El tariff

Månad & år Inkl. moms Februari 2023 1,38 kr Mars 2023 1,38 kr April 2023 1,13 kr

Motioner till Årsstämman

Glöm inte att om ni vill ha med en motion till årsstämman, måste den komma in till styrelsen senast 28 februari. Lägg …

IMD

Individuell Mätning och Debitering Uppstartsdatum när boende börjar betala sin egen hushållselsförbrukning, startar den 1 februari 2023 (Mer information kommer i Solhemsnytt …