Elarbeten i garage

Arbetet sker dagtid mellan 07.30 – 16.00 så boende får ställa sina bilar i garagen över natten.

Läs mer här:
Elarbeten i Garage – 2020-2021