Vatten & El

Om du får en vattenskada, avloppstopp eller om elen stängs av efter kontorstid:

  1. Kontakta någon i styrelsen (klicka här för kontakt).
    Det är dyrt med jourutryckningar, se om felet kan vänta till nästkommande vardag för kontakt med HSB:s Servicecenter 010 – 442 11 00 (Helgfri vardag 08.00-16.30) eller om  vi kan lösa felet genom att Ni kontaktar styrelsen,  som t.ex. byta propp själva eller en upptäckt vattenskada i lägenheten för att slippa onödiga avgiftshöjningar.
  • Kontakta HSB Jour på 08-695 00 00
    Använd jour endast vid akuta fel som ej kan vänta till ordinarie arbetstid t.ex. vattenläckor och avloppsstopp eftersom Jourhjälp är dyrt.

OBS: Onödig jourutryckning debiteras den boende.