VALBEREDNINGENS ARBETE

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening?

Vi i valberedningen är övertygade om att det finns ett stort antal personer som skulle kunna tillföra både kompetens och nytta till styrelsearbetet. Vi vill gärna komma i kontakt med dem. Därför vill vi uppmana dig som medlem att föreslå lämpliga kandidater. Det är naturligtvis även möjligt att föreslå sig själv!

Valberedningen behöver medlemmarnas hjälp med att få fram kandidater som kan intervjuas och i förlängningen bli en förtroendevald. Utan er hjälp stannar valberedningens arbete och resultatet kan bli att föreningen har en styrelse som inte är fulltalig.

Blankett

Kontakta valberedningen:
valribby@outlook.com

Gösta Nilsson               070 – 757 4925
Cecilia Pedersen           070 – 620 6729
Susanne Ohlin              070 – 877 1777