Handikappsparkering

Nya regler för föreningens handikappsparkeringar från och med den 13 november. (Nya skyltar kommer sättas upp) “Parkering för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd …