Tvättstuga

Föreningen har 8 stycken tvättstugor som finns i hus 4, 11 och 17 – alla finns i källarplan.

  • För att komma in i Tvättstugan behöver du använda en av vuxenblipparna (nr 1 och 2).
  • Du kan boka tvättid på informationstavlan i porten med hjälp av en vuxenblipp (nr 1 och 2)
  • Du kan också boka tid via internet på adressen: http://ribbyberg.sakerhetsintegrering.com
    Inloggningsuppgifter ska du ha fått med dina blippar.
  • I hus 4 finns en grovtvättmaskin i tvättstuga nr 1
  • I varje tvättstuga finns anvisningar för hur du använder maskinerna.
  • När du tvättat klart gör du givetvis rent efter dig, släcker lyset och låser dörren.

Om din blipp inte fungerar eller du tappat bort den kontaktar du styrelsen på solhemsvagen@gmail.com med information om vilken blipp som inte fungerar eller försvunnit.


Öppettider i tvättstugan

Tvättiderna är:
07.00 – 12.00
12.00 – 17.00
17.00 – 22.00

Undantaget grovtvätt hus 4 som har 2 tider per dygn
07.00 – 14.00
14.00 – 22.00

Om en bokad tvättid inte är påbörjad inom en timme är tvättstugan ledig för annan användare.


Om något inte fungerar, gör en felanmälan och skriv en lapp om att felet är anmält och placera lappen väl synligt på maskinen.