Snickerboa

I källaren i hus 11 finns en snickarboa med hyvelbänk och två arbetsbänkar för den som vill snickra.

Lokalen är stängd på obestämd tid