Motioner till Årsstämman

Glöm inte att om ni vill ha med en motion till årsstämman, måste den komma in till styrelsen senast 28 februari.

Lägg motionen i föreningens postfack inne i porten, hus 7.

Vänliga hälsningar

Styrelsen