VALBEREDNINGENS ARBETE

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening?

Vi i valberedningen är övertygade om att det finns ett stort antal personer som skulle kunna tillföra både kompetens och nytta till styrelsearbetet. Vi vill gärna komma i kontakt med dem. Därför vill vi uppmana dig som medlem att föreslå lämpliga kandidater. Det är naturligtvis även möjligt att föreslå sig själv!

Valberedningen behöver medlemmarnas hjälp med att få fram kandidater som kan intervjuas och i förlängningen bli en förtroendevald. Utan er hjälp stannar valberedningens arbete och resultatet kan bli att föreningen har en styrelse som inte är fulltalig.

Blankett

Kontakta valberedningen:
valribby@outlook.com

Gösta Nilsson, 070-757 49 25
Åsa Hammarström, 070-648 13 84
Linda Larsson, 070-627 62 79