Tvättstuga

Föreningen har 9 stycken tvättstugor som finns i hus 4, 11 och 17 – alla finns i källarplan.

  • Separat nyckel behövs för att komma in i tvättstugan.
  • Du behöver en grön bokningscylinder med ditt lägenhetsnummer för att boka tvättid.
  • I hus 4 och 11 finns en grovtvättmaskin i tvättstuga nr 1
  • I varje tvättstuga finns anvisningar för hur du använder maskinerna.
  • När du tvättat klart gör du givetvis rent efter dig, släcker lyset och låser dörren.

Saknar du tvättstugenyckel, kontakta HSB Servicecenter.


Öppettider i tvättstugan

Tvättiderna är:
07.00 – 12.00
12.00 – 17.00
17.00 – 22.00

Undantaget grovtvätt hus 4 som har 2 tider per dygn
07.00 – 14.00
14.00 – 22.00

Om en bokad tvättid inte är påbörjad inom en timme är tvättstugan ledig för annan användare.


Om något inte fungerar, gör en felanmälan och skriv en lapp om att felet är anmält och placera lappen väl synligt på maskinen.