Hushållssopor

Hushållsavfall, avfall som härstammar från boendet och därmed jämförbart avfall som kan samlas in i säck eller kärl.

Brännbara hushållssopor kastar du i luckan i väl hopknuten plastpåse. Att du ska knyta ihop den är inte bara bra för att de som hämtar soporna ska kunna göra det enkelt utan också för att vi slipper dålig lukt och djur som dras till sophusen.