Snickerboa

I källaren i hus 11 finns en snickarboa med hyvelbänk och två arbetsbänkar för den som vill snickra.

Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill ha tillgång till lokalen.