Styrelsen 2019-2020

BRF Ribbybergs Styrelse 2019-2020

Ordförande: Carola Åkerlund
Vice ordförande:  Lars Nylander
Sekreterare: Gun Lyvik
Ledamot:  Jan Asplund                              
Ledamot:  Helene Öhrström
Ledamot: Henrik Olofsson

Suppleant: Kristina L Karlsson
Suppleant: vakant

Tidigare suppleanten Marianne Kaukonen har på egen begäran meddelat styrelsen att hon lämnar sitt styrelseuppdrag. Styrelsen har full förståelse för detta och önskar henne lycka till.

HSB Stockholms representant: Gunnel Robertsson

Kontakt med styrelsen

E-post: info@ribbyberg.se eller solhemsvagen1@gmail.com eller via kontaktformuläret.

Telefon: Det går att kontakta styrelsen på telefon 0734 – 17 99 66 måndagar och onsdagar klockan 18.00 – 20.00. Obs! Ej aftnar och helgdagar.

Förfrågningar och brev till styrelsen: hänvisas till föreningens mejl eller lägg en lapp i postfacket inne i porten, hus 7.