Felanmälan enligt Stadgarna

Fel som föreningen står för enligt Stadgarna

 • Husets och förenigens fasta egendom
 • Toalettstolens vattencistern
 • Byte av packning runt kranar i kök och badrum
 • Reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet, vatten och ventilationskanaler som tjänar fler än en lägenhet.
 • Detsamma gäller även för spiskåpor och ventilationsdon som föreningen försett lägenheten med.
 • Fönster och fönsterdörrars tillhörande beslag, handtag, gångjärn, tätninglister och tillhörande utifrån synlig målning.
 • Underhållsansvaret för ledningar för avlopp, elektricitet, vatten och av föreningen installerade informationsöverföring, indragningar till el centralen och indraget till lägenheterna som t.ex. huvudledningar, huvudstam, Bredbandsbolagets dosa och Com hem.
 • Underhåll av element och värmeledningar, som föreningen försett lägenheten med.

Fel som bostadsrättinnehavaren står för enligt Stadgarna

 • Underhålla och reparera åtgärder som är synliga i lägenheten
 • Renovering av ytskikt på väggar, golv och tak som är synliga i lägenheten (åtgärdas fackmannamässigt)
 • Inredning av lägenheten och övriga utrymmen, exempelvis sanitetsporslin, köksinredning.  Kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare
 • El-, Vattenledningar och avstängningsventiler vid anslutningskopplingar av anordningar i kök och badrum (åtgärdas fackmannamässigt).
 • Glas i fönster och dörrar samt målning av insidan.
 • Målning av element och värmeledningar, synliga i lägenheten.
 • Klämring runt golvbrunn och vattenlås
 • Filter i spiskåpor
 • Proppskåp, elledningar, brytare, eluttag och fasta armaturer, i din egen lägenhet.
 • (åtgärdas fackmannamässigt).
 • Brandvarnare
 • Installerade värmegolv och handdukstorkar, som lägenhetsinnehavaren försatt lägenheten med (åtgärdas fackmannamässigt).
 • Ohyra i lägenheten

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen svarar för.

Med Vänliga Hälsningar                                                                                                                                             Styrelsen brf. Ribbyberg