Valberedningen informerar

Valberedningen söker efter personer som vi kan föreslå till förtroendeuppdrag såsom styrelsemedlem, revisor eller valberedare.

Det är valberedningens uppdrag att föreslå kompetenta personer som kan bli förtroendevalda på stämman, för att kunna utföra uppgiften behöver vi din hjälp med att föreslå personer som är lämpliga förtroendevalda. Du kan nominera både dig själv eller någon annan du finner lämplig.

Just nu pågår vårt arbete med att intervjua olika kandidater.

Vid frågor och nomineringar maila till valribby@outlook.com eller ring till Gösta Nilsson 070-757 49 25

(sammankallande)

Linda Larsson 070-627 62 79

Åsa Hammarström 070-648 13 84