Radonmätning

brf. Ribbyberg – 1 december 2022

Myndighetskrav rekommenderar att föreningar gör radonmätning vart 10’e år,
det har nu gått 10 år sedan brf. Ribbyberg gjorde den senaste radonmätningen.

Styrelsen har delat ut ett kuvert i postfacken till de lägenheter som vi behöver mäta i.

Vi behöver mäta i alla lägenheter på botten och en lägenhet på våning 1 och 2.

Till Er som fått ett kuvert i postfacket, har även fått ett informationsblad med mer
information om var och hur radonmätningen ska gå till. 

Mätningspucken ska ligga i lägenheten mellan

2022-12-06  –  2023-02-05

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen brf. Ribbyberg