Avgiftshöjning

Avgiftshöjning från 1 jan-2023

Styrelsen informerar att det från 1 januari, 2023 kommer det att bli höjningar p.g.a. ökade driftkostnader, räntehöjningar och elkostnader(mer förklaring kommer i Solhemsnytt under december månad)

Avgiften höjs             med   10 %

Parkeringsplatser       till    150 kr/månad

Motorvärmarplatser   till    300 kr/månad

Garage                         till    550 kr/månad