Barnvagnsrum

Det finns ett barnvagnsrum i porten som normalt är låst för alla. Vill du ha tillträde för att förvara din
barnvagn i rummet behöver du skicka in ifylld “Blankett – Öppning av blipp till Barnvagnsrummet”
lämnas i styrelsens postfack i hus 7 eller i brevinkastet på fasaden bredvid styrelserummets ytterdörr, bv, hus 7.
För de som ansöker kommer styrelsen bara öppna blippen till det barnvagnsrum som finns i sitt eget trapphus.

Det är bara tillåtet att ha 1 st. barnvagn i rummet per hushåll, har man flera barnvagnar får man ta upp
dessa till sina lägenheter. Styrelsen ber också att ni som har barnvagnar som kan fällas ihop gör detta för
att ge mer utrymme till era grannars vagnar som inte går att fälla ihop.
Om styrelsen får information om att detta inte sköts av en boende kommer styrelsen omedelbart att stänga blippen.

Det är inte tillåtet att ställa barnvagn i trapphuset p.g.a. säkerhet- och brandrisk.
Då detta inte respekterats kommer styrelsen ta ett krafttag för att åtgärda detta, en kostnad som drabbar
alla boende. Från 1 januari 2023 kommer föreningen köpa in tjänsten för att var 14 dag gå runt och ta bort
det som står i trapphusen som inte får vara där.
Om du får något borttaget och vill ha det tillbaka kommer du behöva mejla styrelsen på solhemsvagen1@gmail.com
och boka tid för öppning till förvaringsutrymmena. Om boende fortsätter ställa tillbaka i trapphusen kommer
föreningen debitera borttagningskostnaden på boende.