Valberedningen informerar

Valberedningen söker efter personer som vi kan föreslå till förtroendeuppdrag såsom styrelsemedlem, revisor eller valberedare. Det är valberedningens uppdrag att föreslå kompetenta personer som kan bli förtroendevalda på stämman, för att kunna utföra uppgiften behöver vi din hjälp med att föreslå personer som är lämpliga förtroendevalda. Du kan nominera både dig själv eller någon …