Obehöriga i porten

Det har kommit till styrelsens kännedom att vi haft obehöriga inne i flera portar på Solhemsvägen. Läs mer här: Obehöriga i porten