Valberedningen informerar

Valberedningen söker efter personer som vi kan föreslå till förtroendeuppdrag såsom styrelsemedlem, revisor eller valberedare. Det är valberedningens uppdrag att föreslå kompetenta personer …