Avgiftshöjning

Avgiftshöjning från 1 jan-2023 Styrelsen informerar att det från 1 januari, 2023 kommer det att bli höjningar p.g.a. ökade driftkostnader, räntehöjningar och …

Radonmätning

brf. Ribbyberg – 1 december 2022 Myndighetskrav rekommenderar att föreningar gör radonmätning vart 10’e år,det har nu gått 10 år sedan brf. …

Valberedningen informerar

Valberedningen söker efter personer som vi kan föreslå till förtroendeuppdrag såsom styrelsemedlem, revisor eller valberedare. Det är valberedningens uppdrag att föreslå kompetenta personer …